Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Asunnot ja oleskelutilat

Asunnot ja muut oleskelutilat

Asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn, mikrobien ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleville terveydellistä haittaa. Muita oleskelutiloja ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja majoitushuoneistot. Ympäristöterveystarkastajan tehtävänä on mahdollisen terveyshaitan toteaminen.

Asunnon huono sisäilma voi johtua home- ja kosteusvaurioiden lisäksi mm. tupakoinnista, huonosta ilmanvaihdosta, lemmikkieläimistä sekä rakennusmateriaaleista ja huonekaluista haihtuvista yhdisteistä.

Asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittaepäily

Jos epäilet sisäilmasta johtuvaa terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa, ota aina ensin yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan, kuten isännöitsijään tai vuokranantajaan. Omakotitalon omistaja voi kääntyä suoraan yksityisen asiantuntijan puoleen. 

Kiinteistön omistaja tai tämän edustaja on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Mikäli kosteus- ja homevaurio on selvästi silmin havaittava, ei ympäristöterveystarkastajan suorittamaa tarkastusta yleensä tarvita, vaan viat olisi korjattava pikimmiten. Korjauksessa tai korjausten suunnittelussa on syytä käyttää alan asiantuntijoiden apua.

Tarkastus

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei ole ryhtynyt perustelluista pyynnöistä huolimatta tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai ne eivät ole olleet riittäviä, voit pyytää ympäristöterveystarkastajalta asunnontarkastusta. Ympäristöterveystarkastaja tarkastaa asunnon tai muun oleskelutilan ja arvioi, onko tiloissa mahdollisesti terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa aiheuttava olosuhde.

Tarkastus tehdään rakenteita rikkomattomin menetelmin. Tarkastukseen kuuluu mm. aistinvaraisia havaintoja, ilmanvaihdon toimivuuden tarkastelua ja rakenteiden kunnon arviointia. Tarkastuksessa ei ole kyse kuntoarvion kaltaisesta katselmuksesta eikä korjaussuunnitelman tekemisestä.

Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa haitan aiheuttajaa selvittämään haitallisen altistusolosuhteen aiheuttajan syyn sekä poistamaan terveyshaittaa aiheuttavan epäkohdan.

Asunnon myyntiin tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä. Asunnon myyntiin liittyviä ja muita asunnon kuntoa koskevia tutkimuksia tekevät yksityiset alan yritykset.

Tarkastusta voi pyytää ohessa olevalla lomakkeella tai ottamalla yhteyttä suoraan ympäristöterveystarkastajaan

Sisäilmatutkimukset

Ympäristöterveystarkastajat eivät tee tarkempia sisäilman laadun mittauksia, vaan tarvittaessa asianosaisia ohjataan tilaamaan mittaukset yksityisiltä alan yrityksiltä.

Viranomaisten hyväksymiä sisäilman ja rakenteiden mikrobien mittausmenetelmiä ovat asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaiset menetelmät. Viranomaiset voivat tehdä päätöksiä ainoastaan Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tehtyjen tutkimustulosten pohjalta.

Yksityisiä tutkijoita

Sertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita, sisäilma-asiantuntijoita, rakenteiden kosteuden mittaajia, rakennusten lämpökuvaajia ja asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoita löydät Eurofins Expert Services Oy:n sertifikaattihausta.

Asuntokaupan kuntotarkastajia, kosteusvaurion kuntotutkijoita ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkijoita löydät FISEn rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksien rekisteristä.

Lue lisää asumisterveyteen liittyviä ohjeistuksia alla olevista linkeistä

Jonne Kinnunen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8603 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena sisäilma, uimavesi sekä terveydensuojelun asiat Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvike- sekä sisäilma-asiat Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta