Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Terveydensuojelulain mukaiset huoneistot

Vesilaitokset

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Hyväksymistä on haettava myös toiminnan muuttuessa, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia: esim. uusi vedenottopaikka, uuden käsittely-yksikön tai -kemikaalin käyttöönotto tai verkoston olennainen laajentaminen.
Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Hakemuksen käsittelystä ja vesilaitoksen tarkastuksesta peritään taksan mukainen maksu.


Muut ilmoitettavat huoneistot

Seuraavista huoneistoista tai toiminnoista on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ennen kuin kun toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä myös kun toimintaa tai toimitiloja oleellisesti muutetaan.

 • Solarium, tatuointi, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa
 • Koulu
 • Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka, esiopetustilat
 • Yleinen sauna
 • Yleinen uimahalli- tai kylpylä
 • Yleinen uimaranta
 • Yleinen majoitushuoneisto (esim. hotellit, maatilamatkailu, aamiaismajoitus, vain vuokrakäyttöön tarkoitetut lomamökit)
 • Julkinen kuntosali tai muu liikuntatila (esim. liikuntahallit)
 • Vanhainkodit ja muut vanhustenhuollon palveluyksiköt, jossa hoitohenkilökunta paikalla 24h
 • Lastenkodit, koulukodit ja muut vastaavat lastensuojelun yksiköt
 • Muut sosiaalialan yksiköt (Erityisryhmien kohteet, kehitysvammaisten laitokset, päihdehuoltolain mukaiset laitokset ja muut vastaavat)
 • Työtilan, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja (esim. musiikkiravintola kerrostalon alakerrassa tai tiiviillä asuinalueella)
 • Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa
 • Yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh 10 m³/vrk)

Ilmoituksen käsittelystä ja kohteen mahdollisesta tarkastuksesta peritään taksan mukainen maksu.


Omavalvonta

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiselta toiminnanharjoittajalta edellytetään säännöllistä omavalvontaa ja toimintatapoja terveysriskin hallitsemiseksi. Riskien tunnistamisella ja seurannalla on ennaltaehkäisevä vaikutus terveyshaittojen syntymiseen. Omavalvontaan sisältyy terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja dokumenttien säilyttäminen.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomainen arvioi omavalvonnan toimivuutta ja miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Toiminnanharjoittajaa voidaan pyytää esittämään, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä.

Alla olevan linkin takaa löytyvään ohjeeseen on koottu esimerkein aihealueet, joista omavalvonta voi koostua.


Eläintenpito kaava-alueella

Terveydensuojelulaki muuttui vuoden 2017 alusta, eikä eläinsuojista ja aitauksista tarvitse enää tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on kuitenkin rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätietoja mm. eläinten rekisteröinnistä Ruokaviraston sivuilla

Eläinsuojista, aitauksista tai eläintenpidosta ei saa aiheutua terveydellistä haittaa. Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava. Tarvittaessa ympäristöterveysvalvonta valvoo eläintenpitoa, jos siitä aiheutuu haju-, melu- tai muita terveyshaittaan liittyviä valituksia.

Eläinten olosuhteita koskevia yhteydenottoja tai ilmoituksia hoitaa valvontaeläinlääkäri.


Janne Litmanen

Vastaava ympäristöterveystarkastaja

044 459 8563 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena talousvesi Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla. Sekä ympäristöterveysvalvonnan hallinto.

Kirsi Hyvärinen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7489 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena terveydensuojelu, uima- ja talousvesi Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta