Uimahallit ja kylpylät

Uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatua seurataan säännöllisesti otettavin näyttein. Jokaiselle uimahallille tai vastaavalle tehdään oma valvontatutkimusohjelma. Allasveden laadusta saa tietoa uimahallista tai ympäristöterveystarkastajalta.

Uimahallin tai kylpylän perustamisesta tai sen oleellisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ennen kuin toiminta aloitetaan.

Uimarannat

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella otetaan ympäristöterveystarkastajien toimesta uimarantavesien näytteitä kesäisin alla mainituilta yleisiltä uimarannoilta. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme per ranta. Näytteistä tutkitaan ulosteperäisten bakteerien esiintyvyys (suolistoperäiset enterokokit ja E.coli-bakteeri). Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan veden laatua myös aistinvaraisesti (esim. sinilevät, roskat, öljy yms). Tarvittaessa otetaan näyte esim. levän tunnistamiseksi. Uimarantavesien valvonta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnnasta. Ympäristötoimen alueella ei ole isoja ns. EU-uimarantoja.

Yleisen uimarannan perustamisesta tai sen oleellisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ennen kuin kun toiminta aloitetaan.

Seurattavat uimarannat


Sinilevät

Arvioi uimaveden tila sinilevien varalta ennen kuin menet uimaan. Kukinnan eli sinileväkasaumien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa ja hallita. Sinilevien myrkyllisyys vaihtelee, mutta siihen on aina syytä suhtautua siten kuin se olisi myrkyllistä. Rannalla tulee valvoa, etteivät pikkulapset tai eläimet pääse sinileväiseen veteen.

Levätilanteesta valtakunnallisissa seurantapaikoissa sekä muuta tietoa mm. siniselvistä saa internetistä JärviWikistä. JärviWikin sivuilla on ohjeita sinilevän tunnistamiseen. Levätilannetta leväseurantapisteissä seurataan kesäisin viikoittain alkaen yleensä viikolla 23 ja päättyen viikkoon 39.


Janne Litmanen

Vastaava ympäristöterveystarkastaja

044 459 8563 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena talousvesi Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla. Sekä ympäristöterveysvalvonnan hallinto.

Sinilevät, Viitasaari ja Pihtipudas:

Katja Lappalainen

Ympäristösihteeri

044 459 6815 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan kunnat.

Kirsi Hyvärinen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7489 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena terveydensuojelu, uima- ja talousvesi Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta